فروش منزل بدون اذن ورثه

شهروند: پدرم دو سال پیش فوت کرد، ایشان منزلی داشت که آن را هرساله اجاره می‌داد، بعد از فوتشان ورثه به داماد بزرگ اجازه دادند که فعلا منزل را به اجاره واگذار کند تا بعد درباره آن تصمیم‌گیری شود. متاسفانه نامبرده بعد از یک‌سال اجاره، منزل را با مبایعه‌نامه به شخصی فروخته و چند دست هم منزل منتقل شده  است. این منزل سند ندارد و قولنامه‌ای است. الان در برابر متصرف و دامادمان چه‌کار باید بکنیم؟ ضمنا هم دادخواست خلع‌ید و هم تخلیه دادیم که هر دو را دادگاه رد کرده است.
حمیدرضا آفرین، وکیل پایه یک دادگستری:
موضوع مطروح شده از چند جهت قابل پیگیری است. در مورد فروشنده‌، ورثه می‌توانند با شکایت کیفری فروش مال غیر و کلاهبرداری تعقیب نامبرده را از دادسرا تقاضا کنند. دادگاه در این خصوص با احراز موضوع و توجه اتهام به فروشنده وی را به حبس، جزای نقدی و رد مال به شکات محکوم می‌کند. از منظر دیگر اگر صرفا در این مقطع گرفتن منزل مدنظر است اقدامات قبلی اشتباه بوده است. شما باید دادخواست رفع تصرف عدوانی را با استناد به تصرفات سابق مرحوم  در منزل (با ارائه اجاره‌نامه‌ها) و الحاق تصرفات ناماذون‌ متصرف فعلی که دلیلی بر انتقال قانونی ملک ندارد، تقاضا نمایید. دادگاه با احراز موضوع حکم به رفع تصرف و در نتیجه اعاده منزل به ورثه خواهد داد.