خرید و فروش زمین قولنامه‌ای

شهروند: از شخصی زمینی به‌صورت قولنامه‌ای خریده‌ام که وی این زمین را بازمین دیگری معاوضه کرده بود و چون نتوانسته مورد معاوضه را به فروشنده تحویل دهد، فروشنده دادخواست فسخی را به دادگاه داده و خواستار استرداد زمینش شده است. من از موضوع مطلع شدم و به دفتر دادگاه مراجعه کردم؛ اما گفتند از شما شکایتی نشده و نامی از شما در این پرونده نیست و شما نمی‌توانید دفاع کنید؛ در حالی‌که این زمین را من متصرف هستم و باید از حق خودم دفاع نمایم و می‌ترسم حقم ضایع شود. چه‌کاری می‌توانم انجام دهم؟
حمیدرضا آفرین، وکیل پایه یک دادگستری:

اظهارات دفتر دادگاه در این مرحله درست است و شما تا از راه قانونی وارد نشوید نمی‌توانید در پرونده مداخله کنید؛ چراکه جزو اصحاب دعوی نیستید؛ اما راهکار قانونی این است که شما با تقدیم دادخواست ورود ثالث به طرفیت خواهان و خوانده آن پرونده وارد دادرسی شده و بدین‌وسیله مستندات و مدافعات خود را تقدیم دادگاه کرده تا از تضییع احتمالی حق شما جلوگیری شود؛ البته این در صورتی است که دادرسی پایان نیافته باشد والا با ختم دادرسی باید دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم کنید.