دوم مرداد سالروز درگذشت احمد شاملو را گرامی می داریم.