تصمیم گرفتم در نخستین گام خدمت به هموطنان ،وسیله ارتباط علمی با آنانرا بدین ترتیب فراهم نمایم.هموطنان عزیز در سراسر جهان میتوانند با ارسال ایمیل به نشانی Maziyar.afarin@yahoo.com

یا تماس با تلفن ٠٩١۵۵٠٠١٢٩٩ در ساعت ٨ صبح تا ٨ شب و یا مراجعه حضوری به نشانی دفتر در مطلب " رزومه" از خدمات مشاوره حقوقی و خانوادگی رایگان استفاده نمایند.

نشانی دفتر: مشهد-بلوار سجاد - بین سجاد 2 و 4 ساختمان 74 واحد 6