تو دادگاه به این شلوغی حواسم نبود با صورت رفتم تو در. مدیر دفتره میگه ندیدیش؟ گفتم پـَـَـس نه من دارکوبم می خوام با منقار یه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو

/ 0 نظر / 22 بازدید