روز ما

سالی بر ما و شما گذشت

کنارتان بودیم  تا شاید

گامهایتان نلرزد و آرامشتان شادمان نماید..

هفتم اسفند روز گرامیداشت وکیل را پاس می داریم

/ 1 نظر / 28 بازدید
sahar

روزت مبارک داداش گلم