نقدی بر بسته های پیشنها دی خدمات مشاوره و وکالت

همزمان با  توسعه اختلافات   قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی  و همچنین  ازدیاد تعداد وکلا به ویژه در سطح کلان شهرها ،تعدادی از همکاران وکیل مبادرت به ارایه خدمات  نسبتا جدید و متنوعی نموده اند.تشکیل موسسات حقوقی دو یاچند نفره،راه اندازی انواعی از سایت و وبلاگ،تبلیغات محیطی و رسانه ای ،بازاریابی  های گسترده وسرانجام طراحی و پیشنهاد بسته های متنوع حمایتی حقوقی از زمره این خدمات محسوب میگردند.نقد اینجانب در این مجال صرفا به همین قسم اخیر،  محدود و بررسی سایر  موارد فرصت دیگری می طلبد.

بسته های حمایتی همکاران وکیل برای مخاطبین عبارت از پیشنهاد واگذاری نیازهای مشاوره ای و وکالتی  ایشان با پرداخت آبونمان سالیانه یا ماهانه مشخص  می باشد. بعنوان مثال  شخص میتواند با پرداخت سالیانه  پانصد هزار تومان و انعقاد قرارداد از تعدادی مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری رایگان و تخفیف بیست درصدی حق الوکاله  در پرونده هایی که نیاز به وکیل دارد، استفاده نماید.اگر بر عامه ی مردم پوشید ه باشد  برهمکاران محترم مخفی نیست که ارایه  چنین بسته هایی  در واقع منجر به حمایت ازمخاطبین  نمیشود و صرفا راهکاری برای جذب پرونده به شمار می آیدودر واقع  چنین پیشنهاداتی نوعی  بازاریابی محتاطانه و غیر مستقیم است.

اما  صرفنظر  از مشاوره هایی که در چنین بسته هایی  با تخفیف یا رایگان ارایه میشود،تخفیف در حق الوکاله ی  ادعایی ،تقریبا امری تصنعی و غیرواقعی است.در واقع با توجه به اینکه حق الوکاله امری توافقی بوده و در وادی عمل فاقد تعرفه  قابل استفاده می باشد  ،منشا و مبنایی برای اعمال تخفیف وجود ندارد.تخفیف در مبلغ حق الوکاله تنها زمانی  امکان تحقق می یابد که اصل آن دارای تعرفه قانونی مشخصی باشد والا  تخفیف در مبلغ توافقی  امر معقولی به نظر نمیرسد و فاقدپارامترهای سنجش علمی  است.وانگهی در حالیکه هنوز در بین عموم اصل ضرورت حتمی مشورت تخصصی در امور حقوقی  نهادینه نشده است،چگونه میتوان توقع داشت  بخش عمده یا قابل توجهی از مردم  در اندیشه ی داشتن وکیل همیشگی در کنار خود باشند و برای این امر هزینه ی دایمی در سبد هزینه های خود منظور کنند.

اقبال عمومی به چنین طرحهایی  کمتر دیده شده  و به نظر نمیرسد بتوان به عنوان یک  طرح موفق از چنین الگویی چه برای وکیل و چه برای موکل بهره برد...

/ 0 نظر / 40 بازدید