نقش وکیل

وکیل پشتیبان و حامی موکل و بال پرواز عدالت است. هنر وکیل در احقاق حق این است که یا راهی بیابد یا راهی بسازد.دست موکل را بگیرد و به سرمنزل مقصود برساند.نه! اغراق نیست: وکیل به واقع راهنما و معلم دادرسی است.ترازوی عدالت در بسیاری اوقات تا سنگ وکیل نبیند،میزان نمیشود.این نه یک قاعده در ایران ،که در تمام دنیاست. توصیفات ذکر شده یک وضعیت ایده آل و آرمانی نیست که بر اساس بایدها ونبایدها تحلیل شود، بلکه هم اکنون به عنوان واقعیتی پذیرفته شده و ملموس تجربه شده است.حداکثر اینکه ممکن است به تناسب دانش و توانایی وکیل این نقش از حیث کمیت و کیفیت متفاوت باشد، ولی اصل این تاثیر غیر قابل انکار است.

مخلص کلام اینکه به قول حضرت علی (ع) لاضار من استشار_ هرکه مشورت کرد، گمراه نشود- و در حیطه دادرسی و قانون چه مشاوری بهتر از وکلای دادگستری که دانش و تجربه شان بهم آمیخته و  حاصل سالها تلاش را در چند دقیقه وسیله حل مشکل دیگران میکنند.

/ 0 نظر / 20 بازدید