خدمات دفتر وکالت

اهم خدمات این دفتر عبارتند از:

 

1. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی حقوقی از قبیل:

 

کلیه دعاوی ملکی، وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانت قهری) و سایر دعاوی مرتبط .

 

2. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی از قبیل :

 

طلاق یک طرفه و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه زوجه و فرزند، حضانت و سلب حضانت و سایر دعاوی خانوادگی.

 

3. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی جزایی(کیفری) از قبیل:

 

کلاهبرداری- صدور چک بلامحل- سرقت- خیانت در امانت- فروش مال غیر – ضرب و جرح- جعل – استفاده از سند مجعول و سایر دعاوی کیفری.

 

4.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی تجاری از قبیل :

 

ورشکستگی – مطالبه وجه اسناد تجاری (چک، سفته و برات)- مشاوره در زمینه تأسیس شرکت و تنظیم اساسنامه شرکت به طور کلی امور و دعاوی راجع به اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری

 

5.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه  مسائل حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور و پیگیری کلیه مسائل حقوقی انان در ایران 

 6. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی علیه ادارات دولتی وخصوصی و بانکها

7. قبول وقت مشاوره در ادارت و شرکتها و تنظیم قرارداد برای قبول دعاوی آنها

8.تنظیم انواع  قراردادهای تجاری و بازرگانی و خدماتی

/ 0 نظر / 55 بازدید