آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

 شماره: 100/10118/9000

تاریخ: ۲۲/۳/۱۳۹۱

در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج  ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون  ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع  اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با  عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه  خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم  نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل  اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود،  خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.

ماده1- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر  امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با  استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.

ماده2- دفاتر خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده  می‌شوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی  می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا  تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر  به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده3- درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه»  خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است  که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

ماده4- در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند  الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و  پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات،  به دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌‌نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید  مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن  را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده 5 - در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا  درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی  تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از
طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی  تبدیل کرده و به رویت متقاضی می‌رساند و پس از تائید مطابقت اسناد  الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه
خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده 6 - دفتر خدمات قضایی تحویل‌گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی  الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به  پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل می‌نماید و به او  کتبا ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع‌رسانی راجع به پرونده مذکور طبق  قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد.  همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی  یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر  این صورت داده پیام‌های ارسالی، ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

ماده7- ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ  هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، به صورت الکترونیکی  انجام می‌پذیرد.

تبصره1- در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه،  ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است  خوانده یا مشتکی‌عنه را کتبا به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت  نماید.

تبصره2- در صورتی که خوانده یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا  زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا  بازداشتگاه ارسال می‌شود تا به وسیله اداره زندان کتبا به نامبرده  ابلاغ گردد.

ماده8 - پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه،  در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از  طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی  می‌باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده9- کفیل و وثیقه‌گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک  اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتبا به  ایشان متذکر می‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق  سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده10- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان  رسمی، وکلای دادگستری، سازمان‌های پزشکی قانونی و زندان‌ها و سایر  اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و  اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه  خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده11- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از  انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت  غیرالکترونیکی، متعاقبا نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در  درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی  ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام  نمایند.

ماده12- در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی  ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا  مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی
و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه  خواهد یافت.

ماده13- روسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه  تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین  امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این
آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان  پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده14- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و  شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه  خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمان‌بندی، نوع  دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه‌های  الکترونیکی انجام می‌شود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و  فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

این آیین‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 22/3/1391 به تصویب رییس  قوه قضاییه رسید.


 رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی

روزنامه رسمی شماره 19597 مورخه 27/3/1391


/ 6 نظر / 21 بازدید
سارا

سلام جناب افرین ...مطالبتون رو خودنم یکی از نوشته هاتون (پست مرز) خیلی منو به فکر فرو برد ....نمیدونم یه جور فکرم مشغول شده ........کاش میتونستم با شما مشورت کنم.قبل از اینکه بخوام تصمیم بگیرم ..m.asal80yahoo.comممنون میشم اد کنید منو

سارا

سلام جناب افرین ...مطالبتون رو خودنم یکی از نوشته هاتون (پست مرز) خیلی منو به فکر فرو برد ....نمیدونم یه جور فکرم مشغول شده ........کاش میتونستم با شما مشورت کنم.قبل از اینکه بخوام تصمیم بگیرم ..m.asal80yahoo.comممنون میشم اد کنید منو

فهیمه

میگما مثلا یکی عقد کرده باشه ولی محضری نباشه سیاحت نامه ای باشه پسره بگه طلاقتو نمیدم چیکار کنه بدخت؟

بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345436881.24

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 875661691