لطایف حقوقی

قاضی و رشوه!

همه کس را دندان به ترشی کُنْد شود مگر قاضیان را که به شیرینی.

قاضی چو به رشوت بخورد پنج خیار/ثابت کند از بهر تو ده خربزه‌ زار.

گلستان سعدی، باب هشتم، در آداب صحبت.

 

**********************************************

وکالت و رابطه جنسی

برخی افراد همواره به رابطه جنسی می‌اندیشند؛ برخی افراد گاهگاهی درباره آن فکر می‌کنند؛ و برخی هرگز به آن نمی‌اندیشند: آنها وکیل می‌شوند.

وودی آلن، کارگردان، نویسنده و بازیگر

***********************************************

تمکین خاص زوج و قبول زحمت جناب قاضی!

زنی نزد قاضی رفت و گفت این شوی من حق مرا ضایع می‌سازد و حال آن که من زنی جوانم. مرد گفت: من آنچه توانم کوتاهی نکنم. زن گفت: من به کم از پنج مرتبه راضی نباشم! مرد گفت: لاف نزنم که مرا بیش از سه مرتبه یارا نباشد. قاضی گفت: مرا حالی عجب افتاده است. هیچ دعوی بر من عرض نکنند مگر آن که از کیسه من چیزی برود! باشد آن دو مرتبه دیگر را من در گردن گیرم!

******************************************

 

قانون، عدالت و خشونت

قانون ناعادلانه خود نوعی خشونت است؛ مجازات برای نقض چنین قانونی به طریق اولی چنین است.

ماهاتما گاندی

***********************************

پنج نفر را در حال زنا گرفته و نزد عمر آوردند ، عمر دستور داد بر همه ی انان حد جاری کنند .! امیرالمومنین که آنجا حضور داشت از شرایط انان پرسید و سپس خطاب به عمر گفت حکم اشتباهی دادی . عمر به علی ( ع ) گفت شما حکم کنید !

آن حضرت یکی از انان را پیش کشیده و حکم به زدن گردنش نمود ، دومی را سنگسار و سوی را تازیانه زد ! به چهارمی نصف حد نفر قبل که حد کامل بود ( یعنی 50 تازیانه ) جاری کرد و سومی را تادیب نمود . همگی مردمی که حضور داشتند به همراه عمر از قضاوت ایشان تعجب کرده و گفتند چگونه همه ی اینها که یک جرم را مرتکب شده بودند حکم جداگانه داشتند ؟ !!

آن حضرت فرمود :

نفر اول که گردنش را زدم کافر ذمی (کتابی ) بود و چون از شرایط امان نامه خود تعدی کرده بود مستحق مرگ بود !

نفر دوم از آنجا که خود زن داشت و مرتکب زنای محصنه شده بود مستحق سنگسار شد .

نفر سوم نیز ار آنجا که مجرد بود حد تازیانه خود را برد و نفر چهارم نیز چون غلام بود نصف نفر سوم تازیانه می خورد یعنی 50 تازیانه !!

نفر پنجم نیز دیوانه بود و مجازاتی بر او نبود و تنها تنبیه بود تا جنبه تادیبی داشته باشد !

 

 *************************************

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید